เครื่องจักรและอุปกรณ์
รายการเครื่องจักร
1
เครื่องกลึง ขนาด  250X1000 MM. ถึง  2000X6500 MM.
รวม
35
เครื่อง
2
เครื่องมิลลิ่ง ขนาดโต๊ะ 1000 MM. ถึง 2000 MM.
รวม
20
เครื่อง
3
เครื่องไส-ปาดโลหะ ขนาดโต๊ะ 3000 MM. ถึง 4500 MM.
รวม
3
เครื่อง
4
เครื่องคว้านนอน ขนาดเพลา 3" ถึง 4"
รวม
3
เครื่อง
5
เครื่องไสแนวนอน ขนาด 700 MM. ถึง 1000 MM.
รวม
8
เครื่อง
6
เครื่องเจาะเรเดียลแขนยาว 1500 MM. ถึง 2000 MM.
รวม
5
เครื่อง
7
เครื่องเจียรเพลากลม ขนาด Ø 300X600 ถึง Ø 500X4000
รวม
5
เครื่อง
8
เครื่องเจียรแนวราบ ขนาด 250X600 ถึง 400X1500
รวม
2
เครื่อง
9
เครื่องทำร่องลิ่ม ขนาด 250 MM. ถึง 1000 MM.
รวม
3
เครื่อง
10
เครื่องคัดลอกแบบ (ตัดด้วยแสง)
รวม
2
เครื่อง
11
เครื่องม้วนแผ่นเหล็ก ขนาด 1.5 MM. ถึง 25 MM.
รวม
5
เครื่อง
12
เครื่องม้วนเหล็กฉาก ท่อเหล็ก
รวม
2
เครื่อง
13
เครื่องพับเหล็กขึ้นรูป ขนาด 1.5 MM. ถึง 8X3000 MM.
รวม
3
เครื่อง
14
เครื่องซอยแผ่นเหล็ก ขนาด 1.0 MM. ถึง 6X3000 MM.
รวม
4
เครื่อง
15
เครื่องปั้มขึ้นรูป ขนาด 25 ตัน ถึง 100 ตัน
รวม
2
เครื่อง
16
เครื่องพ่นทราย
รวม
2
เครื่อง
17
เครื่องพ่นสีระบบ AIR LESS SPRAY
รวม
2
เครื่อง


 
 
 
 


อุปกรณ์ทุ่นแรง
1
เครนสนาม ขนาด 5 ตัน ถึง 10 ตัน รวม
6
ชุด
2
เครนในอาคารโรงงาน ขนาด 5 ตัน ถึง 10 ตัน รวม
7
ชุด
3
รถเครน ขนาด 45 ตัน รวม
1
คัน
4
รถเครน ขนาด 20 ตัน รวม
1
คัน
5
รถบรรทุกติดเครน รวม
2
คัน
6
รถบรรทุกเทรลเลอร์ รวม
4
คัน
7
รถยนต์บรรทุกเล็กทั่วไป รวม
8
คัน
กำลังคน
รวม
125
คน
พื้นที่ทำงาน
รวม
1800
ตรว.

 
 
Copyright 2007. P.T. PATANA KOLAKARN LTD.,PART. All right reserved