CONTACT US

Headquarters

P.T. PATANA KOLAKARN CO., LTD.

Address

292 Moo 15 Soi Thaipragun Teparuk Rd., Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10570

E-mail

ptpatanakk@gmail.com

Tel

(02)706-3513-5

Fax

(02)315-4839