CONTACT US

สำนักงานใหญ่

บริษัท พี.ที.พัฒนากลการ จำกัด

Address

292 หมู่ที่ 15 ซอยไทยประกัน ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

E-mail

ptpatanakk@gmail.com

Tel

(02)706-3513-5

Fax

(02)315-4839