MACHINERY

เพื่อมอบสินค้าที่หลากหลาย บริษัทฯ จึงเตรียบความพร้อมด้วยโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน เครื่องจักร และทีมงานเพื่อสร้างให้ทุกชิ้นงานเป็นที่พึ่งพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน

MACHINERY

เพื่อมอบสินค้าที่หลากหลาย บริษัทฯ จึงเตรียบความพร้อมด้วย
โรงงานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน เครื่องจักร และทีมงาน
เพื่อสร้างให้ทุกชิ้นงานเป็นที่พึ่งพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน
initial image

Machinery


เพื่อให้ทุกความต้องการของลูกค้าเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ บริษัท พี.ที.พัฒนากลการ จำกัด จึงจัดเตรียมบริการผลิตเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีทีมวิศวกรคอยมอบคำปรึกษาพร้อมแนะนำรูปแบบและแนวทางในการสร้างสรรค์เครื่องจักรให้มีคุณสมบัติตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้ามากที่สุด โดยการร่วมกันพัฒนาระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์เครื่องจักรคุณภาพเหล่านั้นให้เกิดขึ้นพร้อมทำงานได้จริง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาผสมผสามนเข้ากับองค์ความรู้จากทีมวิศวกรที่ถูกถ่ายทอดสู่ระบบเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่างฝีมือที่มีคุณภาพภายในโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน เพื่อการสร้างสรรค์ให้ทุกชิ้นงานเป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน

รายการเครื่องจักร
1. เครื่องกลึง ขนาด 250X1000 MM. ถึง 2000X6500 MM. รวม 35 เครื่อง
2. เครื่องมิลลิ่ง ขนาดโต๊ะ 1000 MM. ถึง 2000 MM. รวม 20 เครื่อง
3. เครื่องไส-ปาดโลหะ ขนาดโต๊ะ 3000 MM. ถึง 4500 MM. รวม 5 เครื่อง
4. เครื่องคว้านนอน ขนาดเพลา 3″ ถึง 4″ รวม 3 เครื่อง
5. เครื่องเจาะเรเดียลแขนยาว 1500 MM. ถึง 2000 MM. รวม 7 เครื่อง
6. เครื่องเจียรเพลากลม ขนาด Ø 300X600 ถึง Ø 500X4000 รวม 3 เครื่อง
7. เครื่องเจียรแนวราบ ขนาด 250X600 ถึง 400X1500 รวม 4 เครื่อง
8. เครื่องทำร่องลิ่ม ขนาด 250 MM. ถึง 1000 MM. รวม 4 เครื่อง
9. เครื่องคัดลอกแบบ (ตัดด้วยแสง) รวม 2 เครื่อง
10. เครื่องม้วนแผ่นเหล็ก ขนาด 1.5 MM. ถึง 25 MM. รวม 8 เครื่อง
11. เครื่องม้วนเหล็กฉาก ท่อเหล็ก รวม 2 เครื่อง
12. เครื่องพับเหล็กขึ้นรูป ขนาด 1.5 MM. ถึง 8X3000 MM. รวม 4 เครื่อง
13. เครื่องซอยแผ่นเหล็ก ขนาด 1.0 MM. ถึง 6X3000 MM. รวม 4 เครื่อง
14. เครื่องปั้มขึ้นรูป ขนาด 25 ตัน ถึง 100 ตัน รวม 2 เครื่อง
15. เครื่องพ่นทราย รวม 2 เครื่อง
16. เครื่องพ่นสีระบบ AIR LESS SPRAY รวม 2 เครื่อง
17. เครื่องตัด CNC PLASMA ขนาด 3000 – 6000 ม.ม. รวม 3 เครื่อง
อุปกรณ์ทุ่นแรง
1. เครนสนาม ขนาด 5 ตัน ถึง 10 ตัน รวม 4 เครื่อง
2. เครนในอาคารโรงงาน ขนาด 5 ตัน ถึง 0 ตัน รวม 28 เครื่อง
3. รถเครน ขนาด 45 ตัน รวม 1 คัน
4. รถเครน ขนาด 20 ตัน รวม 1 คัน
5. รถเครน ขนาด 20 ตัน รวม 2 คัน
6. รถบรรทุกเทรลเลอร์ รวม 4 เครื่อง
7. รถยนต์บรรทุกเล็กทั่วไป รวม 10 คัน
8. โฟล์คลิฟท์ 3 -5 ตัน รวม 3 คัน
กำลังคน รวม 140 คน
พื้นที่ทำงาน รวม 19200 ตรว.
รายการเครื่องจักร
1. เครื่องกลึง ขนาด 250X1000 MM. ถึง 2000X6500 MM. รวม 35 เครื่อง
2. เครื่องมิลลิ่ง ขนาดโต๊ะ 1000 MM. ถึง 2000 MM. รวม 20 เครื่อง
3. เครื่องไส-ปาดโลหะ ขนาดโต๊ะ 3000 MM. ถึง 4500 MM. รวม 5 เครื่อง
4. เครื่องคว้านนอน ขนาดเพลา 3″ ถึง 4″ รวม 3 เครื่อง
5. เครื่องเจาะเรเดียลแขนยาว 1500 MM. ถึง 2000 MM. รวม 7 เครื่อง
6. เครื่องเจียรเพลากลม ขนาด Ø 300X600 ถึง Ø 500X4000 รวม 3 เครื่อง
7. เครื่องเจียรแนวราบ ขนาด 250X600 ถึง 400X1500 รวม 4 เครื่อง
8. เครื่องทำร่องลิ่ม ขนาด 250 MM. ถึง 1000 MM. รวม 4 เครื่อง
9. เครื่องคัดลอกแบบ (ตัดด้วยแสง) รวม 2 เครื่อง
10. เครื่องม้วนแผ่นเหล็ก ขนาด 1.5 MM. ถึง 25 MM. รวม 8 เครื่อง
11. เครื่องม้วนเหล็กฉาก ท่อเหล็ก รวม 2 เครื่อง
12. เครื่องพับเหล็กขึ้นรูป ขนาด 1.5 MM. ถึง 8X3000 MM. รวม 4 เครื่อง
13. เครื่องซอยแผ่นเหล็ก ขนาด 1.0 MM. ถึง 6X3000 MM. รวม 4 เครื่อง
14. เครื่องปั้มขึ้นรูป ขนาด 25 ตัน ถึง 100 ตัน รวม 2 เครื่อง
15. เครื่องพ่นทราย รวม 2 เครื่อง
16. เครื่องพ่นสีระบบ AIR LESS SPRAY รวม 2 เครื่อง
17. เครื่องตัด CNC PLASMA ขนาด 3000 – 6000 ม.ม. รวม 3 เครื่อง
อุปกรณ์ทุ่นแรง
1. เครนสนาม ขนาด 5 ตัน ถึง 10 ตัน รวม 4 เครื่อง
2. เครนในอาคารโรงงาน ขนาด 5 ตัน ถึง 0 ตัน รวม 28 เครื่อง
3. รถเครน ขนาด 45 ตัน รวม 1 คัน
4. รถเครน ขนาด 20 ตัน รวม 1 คัน
5. รถเครน ขนาด 20 ตัน รวม 2 คัน
6. รถบรรทุกเทรลเลอร์ รวม 4 เครื่อง
7. รถยนต์บรรทุกเล็กทั่วไป รวม 10 คัน
8. โฟล์คลิฟท์ 3 -5 ตัน รวม 3 คัน
กำลังคน รวม 140 คน
พื้นที่ทำงาน รวม 19200 ตรว.

สนใจบริการโทรเบอร์ (02)706-3513-5