ABOUT US

บริษัท พี ที พัฒนากลการ จำกัด
กับความมุ่งมั่นและความสำเร็จที่ยั่งยืน

ABOUT US

บริษัท พี ที พัฒนากลการ จำกัด
กับความมุ่งมั่นและความสำเร็จที่ยั่งยืน

BUSINESS PERFORMANCE


จากจุดเริ่มต้นด้วยการเป็นช่างภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีความใฝ่รู้ ตั้งใจ มุ่งมั่น พัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี จนเกิดเป็นความรักในสายงาน ความชำนาญ เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้เป็นอย่างดี จึงได้ริเริ่มก่อตั้ง บริษัท พี.ที.พัฒนากลการ จำกัด ขึ้นเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
บริษัท พี.ที.พัฒนากลการ จำกัด เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจในฐานะการเป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น งานหล่อเหล็กทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียม งานขึ้นรูป งานกลึง งานชุบแข็งผิวโลหะ งาน ชุบฮาร์ดโครม และงานชุบโครเมี่ยม พร้อมทั้งยังสามารถผลิตชิ้นงานตามแบบที่ลูกค้ากำหนดได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทยังมีบริการในด้านอื่นๆไว้เพื่อบริการลูกค้าทั้งงานโครงสร้าง งานเชื่อมประกอบ งานสร้างไซโล งานสร้างถังกรองฝุ่น งานสร้างออฟฟิศตู้คอนเทนเนอร์ หรืองานโครงสร้างทั่วไป
โดยในทุกการดำเนินงานของบริษัทนั้นลูกค้าจะได้รับคำแนะนำ พร้อมการดูแลควบคุมการทำงานโดยทีมวิศวกรเฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญ พร้อมด้วยทีมช่างฝีมือที่ผ่านการอบรมให้ความรู้มาเป็นอย่างดี ผสานเข้ากับการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยกว่า 50 ชนิด มาใช้ในการผลิต เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของชิ้นส่วนทุกชิ้น โครงสร้างทุกโครงสร้างเป็นอย่างดี เราจึงใส่ใจ และพิถีพิถันกับทุกรายละเอียด เพื่อให้ทุกชิ้นงานออกมาสมบูรณ์ ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือลูกค้าได้อย่างตรงเวลา

จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้สร้างชิ้นส่วน

2529

ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที พัฒนากลการ โดยให้บริการทางด้านการเป็นตัวแทนจัดหาจัดจ้างในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร

2530

รับงาน และกระจายงานอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 8 แห่งจึงสามารถสร้างยอดผลิตและยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2532

ได้รับเลือกจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ให้ร่วมเป็นหนึ่งใน Spare Part ของบริษัท

2533

เพื่อให้สามารถรองรับยอดการสั่งซื้อที่มากขึ้น จึงเริ่มก่อตั้งโรงงานขนาดเล็กและเริ่มนำเข้าเครื่องจักรเป็นของตนเอง

2534

บริษัทได้รับงาน จากกลุ่ม SCG สร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า จนยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2536

เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจึงเริ่มการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ พร้อมมีการนำเข้าเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง

2555

ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท พี.ที.พัฒนากลการ จำกัด พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้สามารถรองรับงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้สร้างชิ้นส่วน

2529

ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วน พีที พัฒนากลการ จำกัด โดยให้บริการทางด้านการเป็นตัวแทนจัดหาจัดจ้างในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร

2530

รับงาน และกระจายงานอย่างต่อเนื่องโดยมีบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 8 แห่งจึงสามารถสร้างยอดผลิตและยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2532

ได้รับเลือกจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ให้ร่วมเป็นหนึ่งใน Spare Part ของบริษัท

2533

เพื่อให้สามารถรองรับยอดการสั่งซื้อที่มากขึ้น จึงเริ่มก่อตั้งโรงงานขนาดเล็กและเริ่มนำเข้าเครื่องจักรเป็นของตนเอง

2534

บริษัทได้รับงาน จากกลุ่ม SCG สร้างให้เกิดความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้า จนยอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2536

เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นจึงเริ่มการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.สมุทรปราการ พร้อมมีการนำเข้าเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง

2555

ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท พี.ที.พัฒนากลการ จำกัด พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้สามารถรองรับงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Look Beyond

การก้าวขึ้นสู่การเป็น 1 ในผู้นำด้านธุรกิจของตนย่อมเป็นจุดหมายหลักของผู้ประกอบการทุกท่าน บริษัท พี.ที. พัฒนากลการ จำกัด ก็เช่นกัน เราจึงได้มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายฐานการบริการให้สามารถครอบคลุมทุกความต้องการ และพร้อมเดินหน้าเปิดตลาดในต่างประเทศ ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากเรา

Look Beyond

การก้าวขึ้นสู่การเป็น 1 ในผู้นำด้านธุรกิจของตนย่อมเป็นจุดหมายหลักของผู้ประกอบการทุกท่าน บริษัท พี.ที. พัฒนากลการ จำกัด ก็เช่นกัน เราจึงได้มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเดินหน้าขยายฐานการบริการให้สามารถครอบคลุมทุกความต้องการ และพร้อมเดินหน้าเปิดตลาดในต่างประเทศ ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดจากเรา

P.T. PATANA KOLAKARN CO.,LTD.

CSR

นอกจากความใส่ใจในการผลิตชิ้นงานแล้ว บริษัท พี.ที.พัฒนากลการ จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการดูแล ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร ลูกค้า และผู้ใช้งานทุกท่านโดย บริษัทเน้นการเลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเพื่อให้สินค้าและชิ้นงานที่เราผลิตสามารถอยู่เคียงข้างและสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกท่านอย่างสูงสุด

CSR

นอกจากความใส่ใจในการผลิตชิ้นงานแล้ว บริษัท พี.ที.พัฒนากลการ จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการดูแล ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากร ลูกค้า และผู้ใช้งานทุกท่านโดย บริษัทเน้นการเลือกสรรวัสดุที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดเพื่อให้สินค้าและชิ้นงานที่เราผลิตสามารถอยู่เคียงข้างและสร้างประโยชน์ให้แก่ทุกท่านอย่างสูงสุด

ทุกผลงานของบริษัทฯ ต่างเกิดขึ้นจากความสร้างสรรค์ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของทีมงาน ที่สามารถมอกการบริการและดำเนินงานอย่างมืออาชีพโดยยึดถือให้ทุกกระบวนการทำงานมีคุณภาพ มีความเหมาะสม ปลอดภัยตรงตามมาตรฐานในระดับสากล