SERVICE SOLUTIONS

การบริการที่ใส่ใจ และครบวงจร คือหนึ่งสิ่งที่บริษัท พี.ที. พัฒนากลการ จำกัด ให้ความสำคัญ พร้อมขยายการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

SERVICE SOLUTIONS

การบริการที่ใส่ใจ และครบวงจร
คือหนึ่งสิ่งที่บริษัท พี.ที. พัฒนากลการ จำกัด ให้ความสำคัญ
พร้อมขยายการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

Service Solutions


การบริการที่ใส่ใจและครบวงจรคือหนึ่งสิ่งที่บริษัท พี.ที. พัฒนากลการ จำกัด ให้ความสำคัญและต้องการที่จะเป็นผู้มอบการบริการในด้านการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรตลอดจนงานไซโลและโครงสร้างต่างให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเราจึง เดินหน้าพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพอยู่เสมอ พร้อมการขยายขอบเขตการให้บริการที่มีให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

CONSULT

CONSULT

ให้คำปรึกษา แนะนำ โดยทีมวิศวกร
และทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ

DESIGN

DESIGN

ร่วมพัฒนารูปแบบชิ้นงานและความต้องการของลูกค้า

PROCUREMENT

PROCUREMENT

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์คุณภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานเป็นสำคัญ

PRODUCTION

PRODUCTION

การผลิตที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
ควบคุมการทำงานโดยทีมวิศวกร

INSTALLATION

INSTALLATION

การติดตั้งพร้อมวางระบบการทำงาน ด้วยทีมงานคุณภาพควบคุมพร้อมรายงานความคืบของการดำเนินงานโดยวิศวกรผู้ชำนาญการ

MAINTENANCE

MAINTENANCE

บริการตรวจเช็ค พร้อม ซ่อมบำรุง
เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน

สนใจบริการโทรเบอร์ (02)706-3513-5