P.T. PATANA KOLAKARN CO., LTD. | ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานเครื่องกล
16526
post-template-default,single,single-post,postid-16526,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,,qode-page-loading-effect-enabled,qode_grid_1300,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

ผู้ช่วยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพงานเครื่องกล

Responsibilities :

• ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• วางแผนงานผลิตตามแผนการผลิตสินค้าแต่ละวัน
• ทำควบคุมเปอร์เซ็นต์ผลผลิตในแต่ละวัน(% YIELD)
• วางแผนและกำหนดปริมาณการใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
• ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้
• ติดตามงาน และติดตามผลผลิตที่ผลิตในแต่ละวันให้ได้ตามแผนการผลิตในแต่ละวัน
• วิเคราะห์ปัญหา-จัดทำรายงาน ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
• ทำงานตามเป้าหมาย KPI
• ควบคุมเอกสาร ISO ของแผนก

Qualifications :

• ชาย หรือ หญิง
• อายุ 30 ขึ้นไป
• จบการศึกษาระดับ ปวช, ปวส, วุฒิปริญญาตรี ด้านเครื่องกล
• มีประสบการณ์ด้านงาน QC, ด้านคุณภาพ ISO
• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
• สามารถอ่านแบบ เขียนแบบงานเครื่องกลได้

Job Location : ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ : คุณดวงฤดี
tel : 02-706-3513-5 ฃ
fax : 02-706-5322
Website : www.ptpatana.com
E-Mail : napadapt@gmail.com